1.17.X 版本

总览
Origins.png 起源
1.331.33.2
1.321.32.11.32.2
Leviathan.png 利维坦
1.311.31.11.31.21.31.31.31.41.31.51.31.6
Emperor.png 皇帝
1.301.30.11.30.21.30.31.30.41.30.51.30.6
Golden Century.png 黄金世纪
1.291.29.11.29.21.29.31.29.41.29.51.29.6
1.281.28.11.28.21.28.3
Dharma.png 达摩
1.271.27.11.27.2
1.261.26.1
Rule Britannia.png 统治吧,不列颠尼亚
1.251.25.1
Cradle of Civilization.png 文明的摇篮
1.241.24.1
1.231.23.1
Third Rome.png 第三罗马
1.221.22.11.22.2
Mandate of Heaven.png 天命
1.211.21.1
1.201.20.1
Rights of Man.png 人权
1.191.19.2
1.181.18.21.18.31.18.4
Mare Nostrum.png 我们的海
1.171.17.1
1.161.16.21.16.3
The Cossacks.png 哥萨克
1.151.15.1
1.141.14.11.14.21.14.31.14.4
Common Sense.png 常识
1.131.13.11.13.2
1.121.12.11.12.2
El Dorado.png 黄金国
1.111.11.11.11.21.11.31.11.4
1.101.10.1
Art of War.png 孙子兵法
1.91.9.11.9.2
1.81.8.1
Res Publica.png 公共事务
1.71.7.3
Wealth of Nations.png 国富论
1.61.6.11.6.2
Conquest of Paradise.png 天堂征服
1.51.5.1
1.41.4.1
EU4 icon.png 基础版本
1.31.3.11.3.2
1.21.2.11.2.2
1.11.1.11.1.21.1.3

1.17.X 版本是所有以1.17开头的版本。到目前为止不包括1.17,只有一个。

1.17

主条目:Patch 1.17

1.17.1

1.17.1是一个热修,校验码为6704。[1].

更新日志

  • 修正了游戏后期AI会拥有大量骑兵与炮兵的倾向。
  • 在开始一局铁人游戏后,你不能够再改变难度。
  • 修复了铁人模式通过点击“继续”来加载游戏时不能获取成就的问题。
  • 修复了加载“继续”保存游戏后设置被覆盖,可能禁用成就的问题。
  • MP:修复了升级船队时不同步的问题。

参考 

  1. Forum: Patch 1.17.1